นตท.กฤติน เกิดนาค
ตท.57 เหล่า ทร.
นตท.ปาณัสม์ สอนซี
ตท.57 เหล่า ทร.
นตท.กมล ช่วงโชติ
ตท.57 เหล่า ทร.

 

วันอาทิตย์, 15 พฤศจิกายน 2558 00:00

คณาจารย์ครูผู้สอน บ้านครูหนุ่ย ติวเตอร์ (Nui Tutor)

ร.ท. นริศ   บุญทัน
ผู้อำนวยการ สถาบันกวดวิชา Nui Tutor
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 48
นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 105
วศ.บ.ไฟฟ้า   รร.นายเรือ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทร. รุ่นที่ 6
นายทหารประจำเรือ (นว.54)
ประวัติการรับราชการ :  ผบ.มว.กรม.นร.รร.ตท.
                                     :  ตห.ร.ล.สีชัง กยพ.กร.
                                     : ตร.ร.ล.มัตโพน กยพ.กร.

 

น.ส. ศุภรัสมิ์ บุญทัน
รองผู้อำนวยการ กวดวิชาบ้านครูหนุ่ย( Nui Tutor)
รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ร.อ. ไพโรจน์    ชีวชัยมงคล
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

.. ฐกฤต ศศิรวุฒิ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 47
วศ.บ.ไฟฟ้า   รร.นายเรือ

 

.วราภรณ์ พลางวรรณ
International college for Sustainability Studies
สาขา Ecotourism and Hospitality Management
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ร.ต. กฤษฎา ศรีปริยัติ
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 50
วศ.บ.ไฟฟ้า   รร.นายเรือ  เกียรตินิยมอันดับ 2 

อ.พรเพ็ญ  แย้มอินทร์  
คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต) จิตวิทยาและการแนะแนว ม.ราชภัฎเชียงราย
คบ.(ครุศาสตร์บัณฑิต) ภาษาไทย ม.ราชภัฎเชียงใหม่
มหาบัณฑิต (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อ.ทัศนีย์  โฮนอก

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

 

ร.ท.ภูวจักร ภูวนาถนรานุบาล
นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 48
นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 105
วศ.บ.ไฟฟ้า   รร.นายเรือ  เกียรตินิยมอันดับ 1
หลักสูตร ป.บัณฑิตสาขา วิทยาการทหารเรือ ณ รร.นายเรือ
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เกียรตินิยมเหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ร.ต.มหัคฆพงษ์ สายสุจริต
นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 50
นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 107
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ รร.นายเรือ

ร.ต.อภินันท์ พวงแก้ว
นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 50
นักเรียนนายเรือรุ่นที่ 107
วศ.บ.ไฟฟ้า   รร.นายเรือ  

ร.ต.อ.อิสรพงศ์  ทิพย์อาภากุล 
นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่48

ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

 โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 64

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

ปริญญาโท รัฐประสาสนศาสตร์ มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

อ.พรรณี สุขประเสริฐ
ศึกษาศาสตร์ เอกการสอนชีววิทยา ม.บูรพา

อ.เยาวภา ลันขุนทด

ศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ ม.บูรพา

 

ร.ต.ฐิรวัฒน์ ชิณรงค์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการทางเรือ รร.นร.

 

 

 

อ. อิทธิ ซ้ายสุพรรณ

กศ.บ. การสอนคณิตศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

จ.อ. อำนาจ แก้วนอก

ครูสอนพลศึกษา

 

  

 

จ.อ.ณัฐวัฒน์  พันธ์ยิ่งยง

ครูสอนพลศึกษา

 

 

 

 

 Visitors Counter

139109
TodayToday180
YesterdayYesterday792
This_WeekThis_Week7838
This_MonthThis_Month41918
All_DaysAll_Days1391091